Vores gårde

Vi tænker vores gårdejerskab som fremtidens børneopsparing, hvor vi sikrer vores børn og børnebørn en bedre jord. Her kan du læse lidt om de gårde, vi ejer, og de dygtige forvaltere, du kan møde på hver enkelt gård.

Forvaltere

I Andelsgaarde har vi forvaltere, der forpagter vores gårde. De driver vores gårde i egen virksomhed. Vi sørger bare for, at de har optimale betingelser for at dyrke jorden bæredygtigt, så biodiversiteten forøges og jorden ikke udleder, men optager CO2. Vores forvaltere sælger tilbage til os direkte på gårdene og på markeder, til lokalbefolkningen, højskoler mv. De fastsætter altid selv priserne, men vi råder dem altid til at sætte prisen, så vi kan få lov at betale det, som det koster at dyrke bæredygtigt.

Gård 1:

Lerbjerggård

Foreningens første gård ligger i Nordsjælland lige ved Melby Station, 10 minutters cykeltur fra stranden.

Lerbjerggård er beliggende på Melbyvej 129, 3370 Melby. Toget går lige til døren, og det tager kun 1 time og 30 min fra Københavns Hovedbanegård. Der er ca. 2 timer med bil fra Odense, og fra Sjællands Odde er der 1 time i bil over Rørvig-Hundested.

På Lerbjerggård findes foreningens første fælleshus, som bruges til foreningsaktiviteter, formidling og videndeling inden for regenerativt jordbrug. Fælleshuset er opført med støtte fra LAG og den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm 

Mød Nanna og Christopher

Lerbjerggård forvaltes af Nanna og Christopher, som begge er uddannet fra Kalø Økologisk Landbrugsskole.
Nanna og Christopher står for gårdens økologiske grøntsagsdyrkning, der leverer mere end 40 forskellige arter af grøntsager og langt flere forskellige sorter. Der sås løbende, så der er et bredt udvalg af friskhøstede grøntsager i hele sæsonen. Udover grøntsager dyrkes også snitblomster, og der er etableret skovlandbrug med omkring 500 træer og buske.

Som princip bestræber Nanna og Christopher sig på altid at holde jorden dækket – enten af levende planterødder eller af andet organisk materiale for at stimulere en levende jord. Derfor bliver der så vidt muligt sået efterafgrøder eller dækket med f.eks. halm i alle grøntsagsbede efter høst, så de står dækket vinteren igennem. Grøntsagsbedene er desuden permanente og dyrkes med minimal jordbearbejdning.

Ambitionen er at opbygge samspillet mellem planternes levende rødder og en divers population af organismer under jorden såvel som over jorden. I fællesskab bidrager de til lagringen af kulstof fra atmosfæren i jorden, og vil over tid opbygge livet, frugtbarheden og biodiversiteten på gården.

Procent af jord udlagt til naturpleje: 59,5 %

Omsaetning pr. dyrket m2 med grøntsager:

172 kr.

Landbrugsstoettens andel af samlet omsaetning: 4,3%

Gård 2:

Spaanbrogård

Foreningens anden gård har adresse på Baunemosevej 6, 5800 Nyborg.

Den ligger ved den lille by Bovense, lige mellem Kerteminde og Nyborg. Fra Nyborg Station er det en frisk cykeltur på cirka 30 minutter langs vand, skov og marker. I bil ligger det 30 minutter fra Odense, 1 time og 30 min fra København og 1 time og 45 min fra Århus. Der er kun 10 minutter til stranden på cykel.

Mød Sif og Andreas

Spaanbrogård forvaltes af Sif og Andreas, der begge er uddannet fra den norske Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Sif og Andreas dyrker en lille del af gårdens areal i en intensiv, sprøjtefri og regenerativ grønsagsproduktion. Ved kun at dyrke et lille areal kan der gives plads til at naturen udfolder sig på gårdens resterende arealer, hvor der bl.a. bliver rejst skov. Målet er at kunne tilbyde friske sprøjtefrie grøntsager, frugt og bær med kort vej fra jord til bord.

I grøntsagsproduktionen holder Sif og Andreas en stor diversitet. De udvælger og selekterer efter de sorter, som klarer sig bedst i et til tider utilregneligt dansk klima. Derudover dyrkes grøntsagerne efter regenerative principper. Det indebærer opbygning af det vigtige øverste muldlag samt tilrettelægning af en sund symbiose af liv over og under jorden. På den måde er de med til at fremtidssikre og gøre dansk madproduktion robust i mødet med klimaforandringer.

Antal bede:
80

Antal meter med grønsager: 2,1 km

Antal gulerodsfroe paa en saeson: 31.559

Gård 3:

Brinkholm

Foreningens tredje gård ligger ved Karise på Sydsjælland, ikke langt fra Lille Linde station. Du kan medtage cyklen i toget fra Roskilde eller Køge, og så er det kun 7-8 minutters cykeltur, før du er på Brinkholm. Du kan også tage bilen; der er altid en parkeringsplads.

Brinkholm holder til på Kulagervej 23. Gården er over 30 hektar og ligger på begge sider af Tryggevælde Å i et smukt og varieret landskab. Brinkholm har et skønt fælleslokale med køkkenfaciliteter til alle Andelsgaardes medlemmer, og der er et shelter til overnatning.

Allerede inden Andelsgaarde overtog Brinholm, havde stedet en lang tradition for fælleseje.

Mød Nikolaj og Zoe

Brinkholm forvaltes af Nikolaj og Zoe. Nikolaj er uddannet produktionsgartner fra Vilvorde, hvor han har specialiseret sig i dyrkning af grøntsager. Zoe er oprindeligt fra Istanbul, hvor hun har produceret dokumentarfilm vist på tyrkisk tv. På Brinkholm har hun fokus på urter, blomster og græskar.

Nikolaj og Zoe brænder for en bæredygtig omstilling af det danske landbrug, med et fokus på produktion af mad til mennesker frem for foder til dyr. Med udgangspunkt i regenerative, pløjefri og økologiske principper dyrker de en lang række forskellige sorter af grøntsager, urter og blomster. Gårdens mølleri forsynes af korn fra egne marker.

Fundamentet for, at der kan høstes sunde og næringsrige fødevarer, er et diverst og aktivt mikroliv i jorden. Jordens mikroorganismer fodres af levende planters udskillelse af sukkerstoffer, samt døde og nedbrudte organiske materialer. Med intensiv brug af grøngødning og efterafgrøder sørger Nikolaj og Zoe for, at der altid er mad til regnorme, biller, bakterier, svampe og meget andet. Jorden bliver kun bearbejdet i de øverste lag, så svampehyfer og andet liv ikke bliver ødelagt og kulstof kan blive lagret. 1/3 af jorden lægges hvert år til hvile, så der ikke høstes nogen afgrøder. Der bliver sået grøngødning, som skal holde jorden dækket og holde mikrolivet aktivt.

1/3 af de dyrkede marker "hviler" paa skift

Fordeling mellem vild natur og dyrkede marker: 35/65

Mere end 75 sorter af grøntsager, urter og blomster

Har du en gård?

Vi er hele tiden på udkig efter gårde, der kunne blive de næste andelsgårde. Måske har du en mindre gård, som er velegnet. Måske frijord eller anden jord, som du tænker vil være perfekt at bortforpagte til os med henblik på en senere købsaftale.

Eller måske vil du sågar donere eller have, at vi arver din gård og omlægger den til et almennyttigt formål, til skov eller naturgenopretning til gavn for en højere grad af biodiversitet. Mulighederne er mange.

Hvis vi indgår en aftale, ansætter vi en forvalter, måske med en familie, eller flere par, der vil dyrke jorden økologisk, biodynamisk eller på en anden bæredygtig måde, der sikrer biodiversiteten, og bringer landskab og jord i balance – og ikke mindst dedikere deres hverdag til at arbejde for Andelsgaarde.