Om os

Her kan du læse mere om, hvorfor Andelsgaarde blev stiftet, hvem vores medlemmer og bestyrelse er, samt dykke ned i vores vedtægter og værdigrundlag.

Ny andelsbevægelse

Andelsgaarde er en ny andelsbevægelse med det formål at opkøbe, genopbygge og forpagte landbrug for at kunne dyrke jorden regenerativt på en moderne og bæredygtig måde. Vi gør vores for at mindske klima- og biodiversitetskrisen og for at producere flere sunde fødevarer, samtidig med at vi giver mere plads til naturen.

Foreningen blev stiftet i 2018, erhvervede sin første gård i 2019 og rundede i 2021 de første 2.000 medlemmer.

Medlemmer

Som medlem af Andelsgaarde er du med til at gentænke den oprindelige andelsbevægelse. Andelstanken går i korthed ud på, at vi går sammen om at løse problemer, der vedrører os alle.

Problemet, som vi vil gøre noget ved i Andelsgaarde, er klima- og biodiversitetskrisen. Med dit medlemskab gør du en markant forskel ved at bidrage til etableringen af andelsgårde over hele landet. Sammen tager vi ansvar for at sikre vores børn og børnebørn en mere bæredygtig fremtid.

Frivillige grupper

Frivilliggrupperne byder ind med frivilligt arbejde omkring specifikke opgaver. Lige nu har vi en arrangement-gruppe, der får ideer til og afholder arrangementer, en biodiversitets- og en naturgruppe (Brinkholm), som sætter gang i tiltag, der hjælper naturen på vej, en byggegruppe, der hjælper til med små og store byggeprojekter, samt en panikgruppe, som rykker hurtigt ud, hvis lokummet brænder på en af gårdene. Med tiden, når vi får flere gårde, bliver grupperne sikkert mere lokalt forankrede omkring en enkelt gård. Hvis du er interesseret i at deltage i en af frivilliggrupperne, eller har idé til en gruppe, der mangler, så skriv til os på info@andelsgaarde.dk.

Dit medlemskab – dine gårde

For dine månedlige medlemsbidrag får du titlen af gårdejer og en stemme på den årlige generalforsamling. Samtidig får du muligheden for at deltage aktivt i arbejdet på gårdene, deltage i sociale aktiviteter som foredrag, fællesspisning og høstfester. Og du får mulighed for at købe gode grøntsager af de dygtige forvaltere på dine egne gårde – de sælger både på gårdene og på markeder.

Du kan også sagtens bare være betalende medlem, fordi du vil gøre en forskel for naturen og klimaet.

Hvem er medlem?

Andelsgaardes medlemmer tæller både studerende, pensionister, direktører og dødelige arbejdstagere. Nogle er med som familier – medlemskabet er det samme. Bare husk, at tilmelder I jer som familie, sker det i én persons navn. Hvert medlemskab har nemlig kun én stemme på den årlige generalforsamling.

Vil du være med i Andelsgaarde?

Skalerbar andelsmodel

Vi har gentænkt den gamle andelsmodel, hvor man typisk betalte 10.000, 50.000 eller 100.000 kr. for en andel. Hos os har medlemskabet erstattet andelsbeviset. Vi betaler 150 kr. om måneden, og på den måde sparer vi hele tiden op til en ny gård og mere jord. Uden sprøjtegifte og med etablering af skovlandbrug, biodiversitetsskov og meget mere.

Ideen til en ny skalerbar andelsmodel fik vi fra fitnessindustrien. I Danmark er vi nemlig over 800.000 danskere, som betaler ca. 150 kr. om måneden for et fitnessabonnement. Vi tænkte, hvorfor ikke supplere det med et medlemskab af Andelsgaarde, så vi alle sammen kan blive gårdejere og komme klima- og biodiversitetskrisen til livs?

Naivt? Måske, men havde man spurgt en forsker eller en spåkone for 30 år siden om vedkommende troede, at over 800.000 danskere ville bevæge sig ind i et fitnesscenter, havde svaret nok været nej. Det er nemlig en folkevandring på niveau med, da kvinderne kom på arbejdsmarkedet.

”Jeg er medlem af Andelsgaarde, fordi det er nødvendigt.”
Christian, medlem siden november 2019
”Jeg er medlem af Andelsgaarde, fordi jeg vil tage aktivt del i den grønne omstilling.”
Mona, medlem siden september 2019
”Jeg støtter op om Andelsgaarde, fordi vi hver især må tage ansvar.”
Morten, medlem siden november 2020
”Jeg er medlem af Andelsgaarde, fordi jeg tror på fællesskabets handlekraft.”
Elisabetta, medlem siden maj 2019
”Jeg støtter Andelsgaarde for at skabe en bæredygtig udvikling for mig, mine børn og alle andre.”
Per, medlem siden september 2021

Værdigrundlag

Vi vil genstarte andelsbevægelsen og arbejde os ud af klima- og biodiversitetskrisen i fællesskab. Én gård ad gangen. Måske tænker du det samme. Hvis ja, så vil vi rigtig gerne have dig med!

Bæredygtighed

CO2-aftrykket fra Andelsgaarde skal være neutralt, men allerhelst negativt. Vi arbejder for større biodiversitet og for at give mere tilbage til naturen, end vi tager.

Vi sigter efter, at alle andelsgårde skal have en 50/50 fordeling mellem natur og produktion af grøntsager og frugt.

Andelsgaarde arbejder også for økonomisk bæredygtighed, som betyder, at vi ikke må have betydelig gæld, og at ethvert overskud skal investeres i opkøb eller nye forpagtningsaftaler med henblik på omlægning af mere jord til økologisk, biodynamisk eller anden bæredygtig drift.

Vi stræber efter at være socialt bæredygtige, eksempelvis ved at prisen for medlemskab af foreningen skal være så lav, at de fleste kan være med.

Bygninger og fællesskab

Målet er, at alle fremtidens andelsgårde skal have en eller flere boliger til Andelsgaardes forvaltere, et fællesrum til medlemmer samt mulighed for, at medlemmer kan overnatte enten i fælleshus eller i shelters.

Vi renoverer med respekt for den energi, der allerede er indlejret i bygningerne. Vi lægger en nænsom renoveringsplan, der er tilpasset den specifikke gård, så renoveringen udføres bedst muligt i forhold til stedet, bygningerne, ressourcerne og mulighederne. 

 

Grøn Front

Gård for gård vil vi omlægge den danske landbrugsjord, og på kortet kan du se, hvor i landet der ligger andelsgårde. Jo flere vi er, des hurtigere kan vi opkøbe gårde over hele landet. Grøn Front!

Grøn Front

Gård for gård vil vi omlægge den danske landbrugsjord, og på kortet kan du se, hvor i landet der ligger andelsgårde. Jo flere vi er, des hurtigere kan vi opkøbe gårde over hele landet. Grøn Front!

Lerbjerggaard
Spaanbrogård
Brinkholm
Djursland

Vi leder i Jylland efter gård nummer fire

Bestyrelse og ledelse

Foreningen Andelsgaarde blev stiftet i foråret 2018 og fik over 300 medlemmer i de første uger efter den stiftende generalforsamling. Ved den første ordinære generalforsamling i april 2019 havde foreningen over 1200 medlemmer.

I 2022 tæller foreningen over 2700 medlemmer. Bestyrelsen er ulønnet og arbejder frivilligt.

Rasmus Willig er tidl. lektor ved institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitet. I dag ansat som Head of CSR i biotekvirksomheden Gubra. Forfatter til flere bøger, herunder klimabøgerne ’Hvad skal vi svare?’, ’Den bæredygtige stat’ og ’Vi ved det jo godt’.

Helene Bjerre-Nielsen er programleder for DK2020 klimaplan hos Middelfart kommune. Tidligere direktør for fonden Chora 2030, tidl. programleder for Velux Fonden og desuden bestyrelsesmedlem i Dansk Økojord A/S samt medlem af Merkur Andelskasses repræsentantskab. Gårdejer på Sjælland.

Morten Dall er til daglig ansat ved GlobalConnect, tidl. stifter af Københavns fødevarefællesskab. Har et landsted og healingsretreat på Møn.

Sarah Hellebek er bsc. i jordbrugsøkonomi og kandidatstuderende i klimaforandringer på Københavns Universitet. Højskolelærer på Krogerup Højskole, klimaaktivist og medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse. Initiativtager til Den Regenerative Jordbrugsskole i foreningen Regenerativt Jordbrug.

Phie Ambo er prisvindende dokumentarist. Har bl.a. lavet filmene ‘Så meget godt i vente’ og ‘Genopdagelsen’. En af stifterne af Den Grønne Friskole på Amager.

Bodil Holm er mangeårig andelshaver i LandbrugsLauget (Brinkholm). Her var hun aktiv i drift og ledelse, bl.a. som formand for bestyrelsen. Bodil har været en ledende drivkraft i generationsskiftet for Brinkholm til Andelsgaarde. Bodil har hertil 30 års erfaring med administration og virksomhedskommunikation i telesektoren.

Anders Højlund Andersen er
landmand og til daglig ansat hos Arkaia på Øm Klostergaard ved Lejre. Erfaring som selvstændig landmand og fra
Ridgedale Farm, Rodale Institute, Neversink og Gram Slot. Aktiv i
foreningen Regenerativt Jordbrug.

Jacob Westergaard Madsen er Andelsgaardes foreningsdirektør. Har tidligere været projektleder på store kulturprojekter, har været med til at etablere rockmuseet i Roskilde og senest arbejdet som museumsinspektør på Arbejdermuseet.

Anders Morgenthaler er filminstruktør, forfatter, tegner og klimaaktivist.

Til daglig studerer Sofie på SDU, men hun lægger også timer i Andelsgaarde og svarer venligt på mails og tager imod tilmeldinger til diverse arrangementer.

Iain arbejder til daglig som administrationschef på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Men 3-5 timer om ugen arbejder han frivilligt som kassemester i Andelsgaarde og holder venligt, men bestemt, øje med medlemmernes indbetalinger.

Vedtægter og referater

Foreningens vedtægter samt referater fra bestyrelsesmøder.

Ordinær generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde 2019:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bilag A Formandens beretning 2018

Bilag B Årsrapport 2018

Bilag C Forslag til vedtægtsændringer

Bilag D Fastsættelse af kontingent

Ordinær generalforsamling Foreningen Andelsgaarde 2020:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 aflyst grundet covid-19

Indkaldelse til ordinær online generalforsamling 2020

Bilag A Forpersonens beretning 2019

Bilag B Årsrapport 2019

Bilag C Forslag til vedtægtsændringer

Referat-Online-Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling Foreningen Andelsgaarde 2021:

Indkaldelse til ordinær online generalforsamling 2021

Bilag A Forpersonens beretning 2020

Bilag B Årsrapport 2020

Forslag til vedtægtsændringer d. 19 april 2021

Referat ordinær Generalforsamling 27 april 2021

Ordinær generalforsamling Foreningen Andelsgaarde 2022:

Indkaldelse til ordinær online generalforsamling 2022

Bilag A Forpersonens beretning 2021

Bilag B Årsrapport 2021

Bilag C Valg af bestyrelse 2022

Bilag D Forslag til vedtægtsændringer 2022

Referat fra ordinær generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde tirsdag den 26 april 2022

Ekstraordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. (Brinkholm) 2022:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

Bilag A Bestyrelsens beretning 2021

Bilag B Årsrapport 2021

Bilag C Valg af bestyrelse 2022

Bilag D Forslag til vedtægtsændringer 2022

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. den 26 april 2022 

Ordinær generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde 2023:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, Foreningen Andelsgaarde

Bilag A Forpersonens beretning for 2022, Foreningen Andelsgaarde

Bilag B Årsrapport 2022, Foreningen Andelsgaarde

Bilag C Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Referat fra ordinær generalforsamling i Andelsgaarde

Ordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a (Brinkholm) 2023:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, Landbrugslauget

Bilag A Forpersonens beretning for 2022, LandbrugsLauget

Bilag B Årsrapport 2022, LandbrugsLauget

Bilag C Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Referat fra ordinær generalforsamling i LandbrugsLauget

Spørgsmål & svar

De 150 kr. om måneden går til at genoprette naturen, gårdenes drift, medlemsarrangementer, opkøb eller forpagtning af ny jord samt omlægning til bæredygtig produktion af grøntsager.

Da foreningen bygger på nogle langsigtede investeringer, er medlemsskabet bindende i 1 år fra den registrerede indmeldelsesdato. Udmeldelse kan ske med skriftlig opsigelse til foreningen til en måneds udgang.

Vælg “Login” øverst til højre på siden.

Hvis dit betalingskort fornyes, eller du har skiftet bank, kan du risikere, at dine betalinger stopper. Du kan skifte betalingskort her på siden, vælg “Login” øverst til højre på siden. Når du er logget ind, skal du vælge “Medlemskaber”, “Vis”, “Skift betaling” og “Skift betalingskort”.

Men du kan også skifte til MobilePay som betalingsmetode, hvilket vi faktisk foretrækker, da det gør administrationen lettere – det er samme fremgangsmåde som med skiftning af betalingskort, blot vælger du MobilePay til sidst.

Hvis du har mistet dit betalingskort og har fået det spærret, kan du risikere, at dit medlemskab stopper. Du kan skifte betalingskort her på siden. Vælg “Login” øverst til højre på siden. Når du er logget ind, skal du vælge “Medlemskaber”, “Vis”, “Skift betaling” og “Skift betalingskort”.

Andelsgaarde har en demokratisk valgt bestyrelse og en foreningsdirektør, der sammen træffer daglige beslutninger. Medlemmer kan stille forslag og komme med gode ideer. Men vi kommer ikke til at stemme om, hvilken farve hønsene skal have, eller om gårdene skal være kalket hvide eller røde. Hvis det var tilfældet, ville vi ikke komme ud af starthullerne.

Alle medlemmer af Andelsgaarde har én stemme på årets generalforsamling. Og efter generationsskiftet for gården Brinkholm har alle også én stemme på årets generalforsamling i Landbrugslauget a.m.b.a., som er andelsselskabet bag Brinkholm. Begge generalforsamlinger afholdes samme dag, og du kan deltage både fysisk og online. Du kan stille forslag til dagsorden og stille op til bestyrelsen som alle andre. Alle er ligestillet.

 

Ja, det er planen med tiden. I starten kan der kun lejlighedsvist blive mulighed for at slå telt op. Men vi påtænker at etablere ferieboliger, shelters mv., således at det er muligt at opholde sig på gårdene i kortere eller længere tid.

Nej, for om vi er blå eller røde, så har vi en forpligtelse til at give vores børn en grøn verden med rent drikkevand, sprøjtefri fødevarer og et rigt dyreliv.

Vi kommer aldrig til at have industrielle dyrehold i traditionel forstand. Men det kan altid give god mening at have et mindre antal husdyr på gården for at holde dens næringscyklusser lukket. Vi vil altid arbejde for, at det vilde fugleliv understøttes på gårdens arealer, ligesom insekter og sommerfugleliv altid vil blive prioriteret . Vi ønsker, at dyrene lever gode liv i det fri med plads og mulighed for at udfolde deres naturlige instinkter.

Vi dyrker grøntsager og frugt på alle vores gårde og mange forskellige slags og mange forskellige sorter. Vi etablerer også skovlandbrug/haver og rejser biodiversitetsskov. På den måde forøger vi biodiversiteten og binder CO2. Vi anvender aldrig sprøjtegifte, og vores forvaltere er enten økologisk certificeret eller er ved at blive det.

Ja, vi tager gerne imod donationer, men vi skal gøre opmærksom på, at donationer indtil videre ikke er fradragsberettigede. Donationer kan indbetales via MobilePay på 18013.

Ja, du kan være frivillig i Andelsgaarde. Du kan tilmelde dig de frivillige arbejdsdage, hvor alle som har lyst, kan hjælpe til i marken på vores gårde. Det er altid hyggeligt og godt for hovedet at komme ud i den friske luft. Annoncering af frivillige arbejdsdage finder du i nyhedsbrevene eller under ’Det sker’ her på hjemmesiden. Du kan også melde dig til en af frivilliggrupperne. Læs mere under ’Medlemmer’.

Det kan også være, at du er et sted i dit liv, hvor du vil gøre en ekstra indsats og arbejde flere timer frivilligt om ugen. Hvis det er tilfældet, skal du skrive til vores foreningsdirektør på jacob@andelsgaarde.dk. Så kan I tage en snak om hvorvidt dine ønsker og kompetencer matcher Andelsgaardes behov.