Vi omlægger den danske landbrugsjord

Landbruget er i krise – og det samme er klimaet og biodiversiteten. Så det er nu, vi skal handle og sammen sikre vores børn en bæredygtig fremtid. Andelsgaarde oplyser om krisens årsager og viser konkrete løsninger: Vi genopbygger jorden på gårdene, giver naturen plads og understøtter et grønt generationsskifte i landbruget.

150

Dit medlemskab koster kun 150 kr. om måneden – og så er du gårdejer! Bindingsperioden er på 1 år.

01

 Ét medlemskab = én stemme på årets generalforsamling. Vi er demokrater og ejer alle gårde i fællesskab.

06

Vi ejer lige nu tre gårde og samarbejder med tre andre. Når den næste gård er hjemme, sætter vi jagten ind på endnu en. Og sådan fortsætter vi!

Meld dig ind i Andelsgaarde

Du kan være med til at sikre, at dansk landbrugsjord bliver lagt om og dyrket efter de bedste bæredygtige og økologiske principper. Vores bønder producerer grøn mad til mennesker, ikke foder til dyr. Alene med dit medlemskab bidrager du til at sikre renere drikkevand, mere natur og mere grøn mad dyrket i dansk jord. Og hvis du vil, er der masser af muligheder for at bidrage med frivilligt arbejde.

Fremtidens landbrug

På vores gårde dyrkes jorden sprøjtefrit efter regenerative principper. Vores forvaltere er blandt frontløberne i en ny generation af idealistiske bønder, der viser nye veje for fødevareproduktionen. De er de nye bønder i fremtidens landbrug. De genopbygger jorden og deler deres viden og erfaringer med regenerativ dyrkning og naturopretning i landbruget.

Kom med i marken

Tag del i livet på dine gårde til frivillige arbejdsdage, fælles spisninger og foredrag. Der kommer løbende nye datoer i kalenderen.

Hvad går Andelsgaarde egentlig ud på?

 Få svaret af Sarah fra vores bestyrelse i denne film