Nyhedsbrev #93: Andelsgaarde planter flaget i Jylland!

Kære gårdejere

Andelsgaarde blev stiftet som en helt ny måde at opkøbe gårde i fællesskab. Nu lancerer vi endnu en måde at sætte unge, regenerative bønder i gang på egen eller forpagtet jord uden den store risiko. Og det bedste er, at vi kommer til Jylland, ikke bare på én gård, men på hele to! Samlet set har vi altså nu fem gårde i foreningen. Vi forventer en fortsat stabil medlemsfremgang, så vi også kan købe gårde i Jylland i den nærmeste fremtid.

Andelsgaarde har aftalt et program med de to nye gårde for engagement og folkeoplysning – helt som vi kender det fra vores eksisterende gårde, som vi selv ejer. Alle arrangementer vil fremgå af ’Det Sker’ kalenderen på vores hjemmeside. Læs mere om modellen under FAQ her: Om os – Andelsgaarde.dk

Gård nummer 4: Jordbruget Soldug på Djursland

Jordbruget Soldug ligger i Elsegårde lidt uden for Ebeltoft og drives af Anders, Kristian og Karoline, der alle er uddannet fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. Sammen vil de vise nye veje for landbruget, hvor fællesskab og sameje kan være en af løsningerne på det nødvendige generationsskifte.

Jordbruget Soldug forpagter 6,7 ha jord på Skovvang, en større gård på Djursland. Planen er at dyrke en halv hektar af den forpagtede jord som en alsidig grøntsagsproduktion, mens resten af arealet skal græsses og slås, så der bliver plads til fuglene og den vilde flora. Fx findes insektplanterne djævelsbid og gul evighedsblomst der allerede. Som vores nye forvaltere siger: ”Et landbrug i balance fungerer som et kredsløb, hvor planter og dyr spiller en unik rolle og hver især bidrager til det lille økosystem på gården.”

Jordbruget Soldug løfter også arven efter Skovvangs ejer, Kaj Birk Jensen, der i 15 år har forsynet oplandet med skønne hvide og grønne økologiske asparges. Denne produktion vil Anders, Kristian og Karoline fortsætte. Resten af Kajs jord består af områder med delvist urørt skov, lave enge og naturplejearealer.

Gård nummer 5: Høsteriet lidt nord for Aarhus

Vores femte gård er Høsteriet, 15 km nord for Aarhus, lige ved Andelssamfundet i Hjortshøj. Høsteriet drives af Marie og Pernille, der begge er uddannet fra Kalø Økologisk Landbrugsskole. I 2023 etablerede de et arbejdsfællesskab på lidt over en halv hektar, hvor de dyrker grøntsager, urter og snitblomster til buketter. I 2024 får de følgeskab af praktikanten Emma, som er elev på Den Regenerative Jordbrugsskole.

Udover at dyrke grøntsager elsker Marie og Pernille at videregive det, de laver. Marie har bl.a. undervist på Nordfyns Højskole, så I kan glæde jer til levende og engagerede fortællinger om livet i jorden.

Som på Andelsgaardes øvrige gårde vil jorden blive dyrket efter sprøjtefrie og regenerative principper med sigte på at opnå en sund jord, sunde planter og sunde mennesker. Marie siger det sådan her: ”Vi har indrettet vores gartneri småt og godt, fordi vi tror på et nærværende jordbrug i menneskestørrelse.”


Mød Andelsgaarde og de nye forvaltere

Vi holder fyraftensmøder på Godsbanen i Aarhus tirsdag den 6. februar 16.30-18.30 og på Maltfabrikken i Ebeltoft onsdag den 7. februar kl. 16.00-18.00. Her vil de nye forvaltere fortælle om deres planer for markerne, hvordan de vil drive et landbrug, der genopbygger jordens frugtbarhed og hvordan medlemmerne kan komme og være med. Andelsgaarde vil fortælle om foreningens større visioner og planer for mange flere gårde de næste år. Her vil også blive nedsat frivilliggrupper for dem, der har lyst til at blive involveret i samarbejdet med forvalterne på de nye gårde.

Læs mere om arrangementet på Godsbanen her.

Læs mere om arrangementet på Maltfabrikken her.

I kan allerede nu følge arbejdet på de nye gårde, hvis I er på sociale medier. Her er link til deres profiler:

Jordbruget Soldug: Facebook / Instagram

Høsteriet: Facebook / Instagram

Foredrag med bid i og træplantning på Fyn

Og nu vi er ved det med arrangementer: Vi har fået årets første arrangementer i kalenderen. Læs mere om bl.a. foredrag med bid i om Danmarks første klimaretssag (8. februar) og træplantning på Fyn (24. februar) på DET SKER Det sker – Andelsgaarde.dk

De bedste hilsener

Sofie, Jacob og bestyrelsen