Nyhedsbrev # 57 – Indkaldelse til ordinær Online Generalforsamling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Indkaldelse til ordinær Online Generalforsamling d. 27 april 2021 

Da forsamlingsforbuddet ikke ser ud til at blive løftet foreløbigt afholder vi generalforsamling online igen. For at det går ordentlig for sig afholder vi generalforsamlingen hos Andelsgaardes Advokat Kim Meurs-Gerken i advokathuset Koch/Christiansen, der har afholdt flere store generalforsamlinger online.

Det er lidt mere omstændigt at holde generalforsamling online, og I år vil vi bede jer om at tilmelde jer generalforsamlingen på forhånd på info@andelsgaarde.dk Skriv ”tilmelding til gf i emnefeltet” . I skal tilmelde jer såfremt i ønsker at deltage, og tilmeldingen skal ske inden d. 23 april. Når du er tilmeldt vil du modtage et link til generalforsamlingen et par dage i forvejen.

Generalforsamlingen afholdes d. 27 april klokken 18:00, men tjek allerede ind fra klokken 17:30 via det tilsendte link, så vi kan hjælpe, hvis der er tekniske problemer. Vi regner med at generalforsamlingen afsluttes senest klokken 20:30. I finder årsrapport, årsberetningen og evt. forslag til vedtægtsændringer på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under ”om Andelsgaarde” klik videre til ”dokumenter”.

På generalforsamlingen vil vi give en gennemgang af Andelsgaardes aktuelle økonomi, og hvilke planer der er for det nye år.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Kristoffer Tejlgaard er udtrådt af bestyrelsen grundet armslængdeprincip, dersom hans tegnstue, Atelier Kristoffer Tejlgaard, skal stå for det forestående byggeri på Lerbjerggård. Vi takker for Kristoffers enorme indsats med fondsansøgninger, tegningssæt og et engagement, som i dag er blevet en del af fundamentet for Andelsgaardes succes. Vi vinker ikke farvel, for Kristoffer har ytret et stærkt ønske om fortsat, at bidrage med sine fantastiske ideer og tegningssæt til fremtidige gårde. Tak Kristoffer!

En enstemmig bestyrelsen indstiller Sarah Hellebek til at indtræde i bestyrelsen og overtage pladsen efter Kristoffer Tejlgaard. Sarah har en bachelor i jordbrugsøkonomi og læser i øjeblikket kandidatuddannelsen i Klimaforandringer på Københavns Universitet. Sarah arbejder desuden på Krogerup Højskole og har været medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse – og kommer til at være over sommeren i marken hos Nanna og Christopher på Lerbjerggård. I kan læse mere om Sarah på følgende link:
https://uniavisen.dk/sarah-hellebaek-var-med-til-at-starte-den-groenne-studenterbevaegelse-min-indignation-er-saa-dybfoelt/

Program for d. 27 april 2021

17:30 Indtjekning
18:00: Velkomst og introduktion
18:15: Orientering af byggeriet på Lerbjerggård på Sjælland
18:30: Orientering om overtagelsen af Spaanbro gåden på Fyn
18:45: Organisering af Andelsgaarde
19:00: Ordinær Generalforsamling

Dagsorden for ordinær Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forpersonens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv.
7. Diskussion af indkomne forslag
8. Eventuelt

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]