# 11 Nyhedsbrev – De nye bønder
.

Kære medlemmer

I skal have en stor tak for Jeres frivillige indbetalinger. Det er en kæmpe hjælp, for så får vi opbygget egenkapital og kan bedre forhandle med de gårde som pt. er i spil. Tak!

Spørgsmål og svar

Nogle af jer har spurgt, hvorfor vi ikke bare går over til formelt betalingssystem og betaler 150 kr. om måneden? Det gør vi først, når vi har den første gård, men ikke før, og I er naturligvis de første der får besked, når det sker!

Men hvad går medlemsindbetalingerne så til indtil den første gård er købt? Som I kan læse i referaterne fra bestyrelsesmøder, går jeres indbetaling til rådgivning (primært fra revisorer, advokater og landbrugskyndige) og til opbygning af foreningen, som fx hjemmeside og nyt betalingsystem. Bestyrelsen arbejder frivilligt.

De nye bønder

Et af de vigtiste spørgsmål i opbygningen af et netværk af andelsgaarde over hele landet er, hvem der skal dyrke jorden på gårdene. De sidste måneder har vi arbejdet på at etablere et netværk blandt den nye generation af progressive bønder, der vil dyrke jorden regenerativt, og binde land og by sammen i nye sociale fælleskaber. Dem og deres arbejde er en vigtig nøgle til at vende både biodiversitets- og klimakrisen. Som forening kan Andelsgaarde være med til at støtte den nye generation af bønder, der ikke kun vil nedbringe, men også forsøge sig med at binde mere CO2, end vi afgiver i dag.

Endnu engang tak for de frivillige indbetalinger, som meget hurtigt løber op, når vi er så mange. Vi kommer snart med mere nyt.

Billedet er af Anders Højlund Andersen og Katrine Bach Hansens landbrug på Tåsinge, som er en del af vores nye netværk. Her dyrker de grøntsager og afsætter dem lokalt på markedet i Svendborg. Fotograf: Richard Perkins

God påske til jer alle sammen

De bedste hilsner

Bestyrelsen