# 8 Nyhedsbrev – Marts

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde 31/3-2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Andelsgaarde d. 31 marts kl. 12:00 på Den Grønne Friskole, Amager. Adressen er Strandlodsvej 40, 2300 København S, 5 minutters gang fra Lergravsparkens metrostation (M2).

Vi glæder os meget til at se jer, og håber, at I kommer fra hele landet, så I kan høre om vores fælles forenings første leveår og de mulige gårde vi arbejder på. Det vil være muligt at købe øl, vand og vin, og vi håber, at flere vil blive efter generalforsamlingen og nyde et glas eller to.

I finder alle bilag til generalforsamlingen under ”dokumenter” på vores hjemmeside www.andelsgaarde.dk, herunder formandens beretning, årsregnskab og forslag til vedtægtsændringer mv.

 

Program

12:00: Uddeling af stemmesedler.

Stemmeberettigede er jf. foreningens vedtægter de, som har betalt medlemskontingent. Fremmødte medlemmer bedes derfor medbringe en udskrift af deres indbetaling til foreningens konto fra deres netbank. For dem, der ikke har mulighed for at printe en kvittering fra egen netbank eller fremvise den på mobil, er det muligt at få tjekket, om man er fuldgyldigt medlem ved at møde op en time før start kl. 12:00. Vi opfordrer imidlertid til, at de, der kan, medbringer en udskrift. På forhånd tak.

13:00 Velkomst og præsentation af mulige gårde (Rasmus Willig)

13:20 Kampagnefilm (Anders Morgenthaler)
13:30 Hvordan starter vi en folkebevægelse? (Morten Dall/Phie Amboe)

13:40 Strategi for renovering af bygninger (Kristoffer Tejlgaard)
13.50 Fondsstrategi (Helene Bjerre-Nielsen)
14:00 Pause

14:15: Ordinær generalforsamling

 

Alle bilag er under ”dokumenter” på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsordenen
  4. Formandens beretning til godkendelse (se bilag A)
  5. Godkendelse af regnskab (se bilag B)
  6. Udskiftning af bestyrelsesmedlem,

Rasmus Willig, Helene Bjerre-Nielsen, Morten Dall og Kristoffer Teglgaard er ikke på valg.

Bestyrelsen foreslår, at Phie Ambo vælges til bestyrelsen for at tilføre iværksætterkompetence, og at Ida Willig træder ud af bestyrelsen, men fortsætter som frivillig.

  1. Forslag om ændringer af vedtægter (se bilag C)
  2. Fastsættelse af kontingent (se bilag D)
  3. Diskussion af indkomne forslag
  4. Eventuelt