#7 Nyhedsbrev – Februar 2019

Kære medlemmer

De første forårstegn har meldt sig i form af erantis og vintergækker, og det er ikke kun bestyrelsen, der er utålmodige efter at Andelsgaarde snart får noget jord under neglene. To andre er Anders Morgenthaler, ihærdig klimaaktivist med meget mere og Phie Ambo, filminstruktør og en af ophavskvinderne til Den Grønne Friskole. De har meldt sig som frivillige i Andelsgaarde, har deltaget som tilforordnede til de sidste bestyrelsesmøder og tilfører foreningen en masse kreative idéer og stor erfaring med at få projekter ud over rampen. Anders har til bestyrelsens store glæde udråbt sig selv til kampagnechef, og har tilbudt at donere en kampagnefilm og en ny hjemmeside. Vi har naturligvis takket ja og er vildt glade for bidraget.

Og endnu dejligt nyhed. Vi modtaget en fondsdonation på 15.000 kr. til vores arbejde fra Hotelejer Andreas Harboes Fond. En varm tak herfra. Det er en stor anerkendelse af at vi er på rette vej.

Mange af Jer er flinke til at maile links til forskellige gårde – og bliv endelig ved med det. Vi lå i meget lovende forhandlinger med en gård i hele november og december måned, men handlen blev desværre ikke til noget. Derfor leder vi stadig efter gårde: Gerne gårde med landbrugspligt på mellem 2-10 hektar i prisklassen 1-2 mio. kr., tilgængeligt med offentlige transportmidler, og med en mulighed for at forpagte med forkøbsret. Måske en lille forfalden gård der kunne købes fri af en storbonde? Sig endelig til, hvis I har ledetråde vi skal eftersøge.

Lige nu forfølger vi 3 mulige gårde, og håber på at kunne muligheder for jer på den første ordinære generalforsamling. Den vil blive afholdt den 31. marts midt på dagen i København. Her vil vi også vise jer kampagnefilmen, og bede jer tage stilling til nogle mindre vedtægtsændringer. Officiel indbydelse med dagsorden kommer i næste uge, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

De bedste hilsner
Bestyrelsen

 

Link til sidste klumme af Rasmus.

Klummen er bag en betalingsmur, så her er hele teksten:

KLUMME FRA DAGBLADET INFORMATION

Anders Morgenthaler og Phie Amboe går ind i Andelsgaarde 
Af Rasmus Willig

Det er nu snart et år siden Andelsgaarde gik i luften. Vi nærmer os med stormskridt vores første ordinære generalforsamling siden den stiftende generalforsamling, og medlemstilgangen er stabil, så vi nu har rundet 1300 medlemmer. Det går både bedre end vi forventede. De sidste par måneder op til jul forhandlede bestyrelsen intensivt med en gård, men i sidste sekund lykkedes det alligevel ikke. Vi er en del erfaringer rigere, men må indrømme, at vi på godt jysk finder det enormt træls, at vi ikke står med vores første gård nu. Men vi er allerede ude at se os omkring på ny, og har igen fået flere henvendelser fra vores medlemmer, som har gjort det til en sport at spore potentielle gårde.

Og det er ikke kun bestyrelsen, der er utålmodige. En del af vores medlemmer er selvfølgelig også ivrige efter at Andelsgaarde snart kommer ud af forberedelsesfasen og får noget jord under neglene. To medlemmer er Anders Morgenthaler, ihærdig klimaaktivist og Phie Ambo, filminstruktør og en af igangsætterne til Den Grønne Friskole. De har meldt sig som frivillige, og har deltaget som tilforordnede til de sidste bestyrelsesmøder og tilført foreningen en masse kreative idéer og stor erfaring med at få projekter ud over rampen. Det er nu, siger Anders hele tiden, hvis vi skal give klima- og biodiversitetskrise kamp til stregen. Ikke mere langsom, og sikker opbygning af en ny forening. Ikke flere snakke med revisorer og advokater, det er bare nu, der skal handles. Anders er nemlig utålmodig og har til bestyrelsens store glæde udråbt sig selv til kampagnechef, og har tilbudt at donere en kampagnefilm som skal ud senere på året. Vi har naturligvis takket ja og er vildt glade for bidraget.

Ellers har de sidste par måneder handlet om at finde et sikkert betalingssystem, så vi er klar til næste trin. Her er vi – som man vist siger på moderne managementsprog-  ”kommet ud på en rejse” med nye digitale betalingssystemer, hvor man direkte på hjemmesiden kan gå ind og blive medlem og indtaste sit kortnummer. Det har nemlig den fordel, at de er lette at håndtere for både forening og medlemmer. Alle handlinger kan udføres i ét hug, og det gør – fortæller de kloge os – at flere vil tilmelde sig og ikke bliver utålmodige. Det er hurtigt og nemt. Så langt så godt. Ulempen er dog bare, at så snart kortet udløber eller bliver væk, og der udstedes et nyt, så ryger den faste betaling, og så er det forfra igen.

Så er vi ved gode, gamle PBS. Alle kender sikkert de faste overførsler, og her indtastes ikke kortnummer, men registrerings- og kontonummer. Nemt og enkelt, skulle man tro. Men så alligevel ikke. I hvert fald ikke for en nystartet forening, der drives frem af frivilligt arbejde. For at tilmelde sig PBS skal der nemlig erhverves medarbejder-Nem Id, uploades vedtægter, seneste referater og indhentes både det ene og det andet fra banken og frem og tilbage. Og der skal udføres flere aktive handlinger af både medlemmerne og bestyrelsen, hvilket betyder at det ikke bare ruller, men vil kræve en fast administrativ månedlig praksis til. Vi har spurgt Nets, som administrerer PBS, om der er tilkøbsydelser, så de kan håndtere det hele for os og vi kan koncentrere os om foreningen og medlemmerne, men desværre ikke. Skridt for skridt er det dog ved at lykkes, og fordelen er – og det siger både bank og revisor – at PBS-systemet er det rigtige, og at det er sikkert og velfungerende, når først det er i gang.

Så alt i alt skrider opbygningen af foreningen fremad. Og med Anders’ utålmodighed og Phies enorme energi er vi kommet endnu et skridt videre.