Nyhedsbrev #95: Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger

Kære gårdejere

Så er det blevet tid til, at vi fejrer demokratiet og holder den årlige generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde og i andelsselskabet LandbrugsLauget. Den løber af stablen søndag den 7. april.

Alle medlemmer i Foreningen Andelsgaarde har både én stemme i Foreningen Andelsgaarde og i andelsselskabet LandbrugLauget. Det hænger sammen med, at andelsselskabet LandbrugsLauget i 2022 lavede generationsskifte til Foreningen Andelsgaarde. Der er derfor tale om to generalforsamlinger, som ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Nedenfor følger de to indkaldelser.

Ligesom sidste år holder vi arrangementet på Krogerup Højskole, Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk. Den formelle del af programmet starter kl. 15:30, men inden da vil vi – ligesom sidste år – tage jer helt ind i maskinrummet og fortælle om det daglige frivillige arbejde i foreningen. Her er vi fri for de formelle krav til en generalforsamling, og sidste år var denne del det mest interessante, synes vi i hvert fald selv 🙂 Det starter kl. 14, og vi lokker med kaffe og kage.

Vi regner med at generalforsamlingerne afsluttes senest klokken 18:30. Såfremt man ønsker at deltage, skal man sende en mail til Sofie på info@andelsgaarde.dk senest den 1. april kl. 12. Skriv ’GF tilmelding’ i emnefeltet, så der kan bestilles kaffe & kage til alle.

Det kræver fysisk tilstedeværelse eller fuldmagt at stemme.

Program for dagen på Krogerup Højskole
13:30: Dørene åbner
14.00-15:00: Andelsgaarde – Ind i maskinrummet
15:00-15:30: Kaffe & kage, plus indskrivning til ordinær generalforsamling
15:30-18:30 Ordinære generalforsamlinger i Foreningen Andelsgaarde og andelsselskabet LandbrugsLauget a.m.b.a. (Der vil være en kort pause mellem de to generalforsamlinger)

Bedste hilsner
Sofie, Jacob og bestyrelsen

.


.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde d. 7. april 2023 kl. 15:30

I finder årsrapport, årsberetning mv. på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’ – rul ned til ‘Generalforsamlinger’. Dog er årsrapporten lidt forsinket p.g.a. travlhed hos vores revisorer; denne vil blive lagt op senest en uge før generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forpersonens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af forperson, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv.
7. Diskussion af indkomne forslag
8. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. d. 7. april 2023 kl. 15:30 (i umiddelbar forlængelse af ovenstående generalforsamling)

I finder årsrapport, årsberetning mv. på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’ – rul ned til ‘Generalforsamlinger’. Dog er årsrapporten lidt forsinket p.g.a. travlhed hos vores revisorer; denne vil blive lagt op senest en uge før generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forpersonens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af forperson, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv.
7. Diskussion af indkomne forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem på valg
Sarah Hellebek er på valg i år. Sarah ønsker at fortsætte, og bestyrelsen bakker entydigt op herom.