Nyhedsbrev 89: Sommeraktiviteter

Kære gårdejere
Sommerferien står for døren, men der er masser af aktiviteter på gårdene. Det fortæller vi om i dette nyhedsbrev, hvor vi også kan dele en glædelig nyhed.

Støtte til Det Regenerative Forsamlingshus på Spaanbrogård
Tilbage i maj fik vi en dejlig melding: Underværker har bevilliget 1 million kroner til vores ombygning af laden på Spaanbrogård, så vi kan komme i gang med Det Regenerative Forsamlingshus. Det er et fantastisk projekt, og mon ikke dommerkomiteen også har skelet til, at vi var det projekt, som fik allerflest stemmer på vejen mod bedømmelsen? Det er vi sikre på, og derfor skal der lyde et kæmpe TAK til alle jer, der stemte på projektet! Og tillykke til os alle med det kommende hus, som vi glæder os til at fylde med en masse aktiviteter. Vi starter op på projektet til efteråret. I kan læse mere om det her: Det regenerative forsamlingshus (undervaerker.dk)

Det Sker
Vores arrangementskalender bugner. I kan læse om det hele på hjemmesiden: Det sker – Andelsgaarde.dk
Her er blot nogle overskrifter for den kommende tid:


Kom til vores eget Farmers Market fredag den 30. juni kl. 16-19. Her kan I købe grønt direkte fra jeres egne gårde, drikke en øl og spise mad baseret på råvarer fra gårdene. Det foregår i Demokrati Garage, Rentemestervej 57, 2400 Kbh NV.
I kan også komme til Grønt Marked i København, hvor Nikolaj og Zoe fra Brinkholm er med den 9. juli, 16. juli, 6. august og 13. august. Lokationen skifter, men find adresserne i Det Sker.
Hele sommeren kan I komme på markvandringer på alle vores gårde. Hvis I ikke har prøvet det endnu, kan vi kun opfordre til det. I får set jeres gårde, mødt jeres forvaltere, og så garanterer vi, at I bliver klogere på jord, fotosyntese og de tanker, der ligger bag de regenerative dyrkningsmetoder, som vores eminente forvaltere benytter sig af. I må gerne medbringe venner og familie, som bare mangler det sidste skub for at blive medlemmer. Det foregår hver lørdag kl. 11 i juli og august på alle tre gårde. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi spiser i marken på Lerbjerggård med vores venner fra Rødder. Der er en dejlig grillaften i den billigere ende fredag den 21. juli: Grillhygge i sommerlandet — Rødder (rodder.dk) og en fornem fem retters menu lørdag den 5. august: Markmiddag på Lerbjerggård (madbillet.dk)
Vi gentager forårets populære høslæt på Lerbjerggård søndag den 20. august kl 10-13. Tilmelding hos Sofie på info@andelsgaarde.dk senest to dage før.
Der er medlemsudflugt til Øm Klostergaard, et af Danmarks største regenerative landbrug, som forvaltes af vores bestyrelsesmedlem Anders Højlund. Det foregår lørdag den 26. august 14-17. Tilmelding foregår her: Medlemsudflugt
Og så er der farmer fitness på Lerbjerggård: 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli og 12. august. Meld jer til hos Sofie på info@andelsgaarde.dk senest to dage før.

Vi udvider
Vi holdt over 90 arrangementer, foredrag, markvandringer, fællesspisninger og meget mere sidste år. Men vi kan ikke få nok. For at skrue yderligere op for indsatsen har vi besluttet os for at slå en stilling op som sekretariatsmedarbejder med ansvar for udvikling og afholdelse af arrangementer. Stillingen er på 25 timer om ugen, og stillingsopslaget kan ses her: Ny sekretariatsmedarbejder

Mere natur på vores gårde
I foreningen har vi jo en ambition om at halvdelen af vores arealer skal anvendes til natur. Landbrug behøver ikke at fylde så meget, og vi vil gerne få forrest med at vise hvordan naturen kan få mere plads i en tid, der skriger på det! I løbet af det sidste år har vi plantet 12.000 træer og etableret en sø på Spaanbrogård. På Brinkholm har vi etableret en sø, er ved at rejse penge til en genslyngning af Storkebækken samt afsøger muligheden for at etablere afgræsning af 5 hektar eng nord for Tryggevælde Å, som løber flot gennem vores jorder. Her kan man stadig melde sin interesse i at melde sig til et naturplejelaug, som handler om at tilse de søde køer, der skal lave naturpleje på engene. Skriv til Sofie på info@andelsgaarde.dk, hvis I vil være med – hvad enten I kan afse to dage om året eller en dag om måneden. På Lerbjerggård har vi gennem nogle år lavet naturpleje på engen, og i år har vi også udvidet med høslæt med le to gange om året.

Følg med i vores arbejde
Udover den løbende kommunikation om vores arbejde på sociale medier, kan I følge med i vores månedlige orienteringer. De ligger på hjemmesiden under punktet Om os – Andelsgaarde.dk sammen med referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Og under punktet Det sker – Andelsgaarde.dk finder I gamle nyhedsbreve.

Rigtig god sommer!

Bedste hilsner
Sofie, Jacob og bestyrelsen