Nyhedsbrev #86: Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger

Kære gårdejere

Tiden er kommet til den årlige generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde og i andelsselskabet LandbrugsLauget. Alle medlemmer i Foreningen Andelsgaarde har både én stemme i Foreningen Andelsgaarde og i andelsselskabet LandbrugLauget. Dette er sket efter at andelsselskabet LandbrugsLauget sidste år lavede generationsskifte til Foreningen Andelsgaarde. Der er derfor tale om to generalforsamlinger, som ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. Nedenfor følger de to indkaldelser samt indstilling af Sille Skovgaard som nyt bestyrelsesmedlem.

Vi har meget at fortælle og meget at fejre. Efter et par tunge år med corona bliver årets generalforsamlinger endelig med fysisk tilstedeværelse på Krogerup Højskole, Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk. Den formelle del af programmet starter kl. 15:30, men inden da vil vi gerne tage jer helt ind i maskinrummet og fortælle om det daglige frivillige arbejde i foreningen. Hvis vi skal sige det selv, bliver denne del det mest interessante . Det starter kl. 13.30, og vi lokker med kaffe og kage.

Vi regner med at generalforsamlingerne afsluttes senest klokken 18:30. Såfremt man ønsker at deltage, skal man sende en mail til Sofie på info@andelsgaarde.dk senest den 10. april kl. 12. Skriv ’GF tilmelding’ i emnefeltet, så der kan bestilles kaffe & kage til alle.

Såfremt man ikke kan være til stede og ønsker at se med, kan man tilgå følgende link på selve dagen:

https://us05web.zoom.us/j/81738546205?pwd=bmYrVlVHNWtHdk9oRlpEMEdiUU5IQT09

Det kræver dog fysisk tilstedeværelse eller fuldmagt at stemme.

Program for dagen på Krogerup Højskole

13:30-15:00: Andelsgaarde – Ind i maskinrummet

15:00-15:30: Kaffe & kage, plus indskrivning til ordinær generalforsamling

15:30-18:30 Ordinære generalforsamlinger i Foreningen Andelsgaarde og andelsselskabet LandbrugsLauget a.m.b.a. (Der vil være en kort pause mellem de to generalforsamlinger)

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Andelsgaarde d. 16. april 2023 kl. 15:30 I finder årsrapport, årsberetning mv. på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’.

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Forpersonens beretning til godkendelse

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af forperson, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv.

7. Diskussion af indkomne forslag

8. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. d. 16. april 2023 kl. 15:30 (i umiddelbar forlængelse af ovenstående generalforsamling) I finder årsrapport, årsberetning mv. på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’.

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Forpersonens beretning til godkendelse

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af forperson, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. suppleanter mv.

7. Diskussion af indkomne forslag

8. Eventuelt

Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen indstiller Sille Skovgaard til at blive valgt til begge bestyrelser i forbindelse med at Phie Ambo udtræder af bestyrelsen i Foreningen Andelsgaarde og i andelsselskabet LandbrugsLauget.

Phie Ambo ønsker at udtræde af bestyrelsen grundet travlhed med nye filmprojekter og arbejdet som udvalgsleder og bestyrelsesmedlem i Statens Kunstfond. Phie har været med til at forme Andelsgaarde de første år og har udover bestyrelsesarbejdet bidraget med kampagnefilm og repræsenteret Andelsgaarde i adskillige sammenhænge. Vi vil gerne rette en stor tak til Phie for det store arbejde. Phie fortsætter som medlem af Andelsgaarde og glæder sig til at få tid til at hjælpe til igen, når der igen er luft i kalenderen.

Bestyrelsen indstiller i forlængelse af Phies udtræden Sille Skovgaard til at indtræde i de to bestyrelser. Se billede af Sille foroven i dette nyhedsbrev. Det er Sille til venstre.

I kan finde bestyrelsens indstilling af Sille, samt hendes motivation for at stille op, blandt bilagene til generalforsamlingerne på hjemmesiden www.andelsgaarde.dk under punktet ’Om os’.