Nyhedsbrev # 72 – Godt nytår, Sif & Andreas og frivillige arbejdsdage på både Fyn og Sjælland

Kære gårdejere.

Rigtig godt nytår til jer alle sammen, og tak for det gamle år der gik. Det var endnu et begivenhedsrigt år for Andelsgaarde, der voksede sig større, fik en gård på Fyn, modtog flotte donationer, og ansatte Jacob som daglig leder. Og vigtigst af alt var 2021 et år, der på trods af Covid og nedlukninger var fyldt med gode oplevelser på markerne.

En ny sæson med gode oplevelser er på vej. I dette nyhedsbrev inviterer vi til den allerførste frivillige arbejdsdag hos Sif og Andreas, der forvalter vores fynske gård, Spaanbrogården, og til årets første arbejdsdag hos Nanna og Christopher på Lerbjerggård på Sjælland. Og så skal I selvfølgelig alle sammen have lov til at møde Sif og Andreas: De får ordet og præsenterer sig selv nederst i nyhedsbrevet.

Næste år bliver lige så begivenhedsrigt for foreningen. Vi skal i gang med at bygge drivhuset i Melby (åh, bare vi snart kan holde en stor medlemsfest!), gården på Fyn går ind i sin første sæson, hvor der skal etableres skovlandbrug og biodiversitetsskov. Og vi arbejder stadig benhårdt på at finde den rigtige gård i Jylland OG nogle forpagtere, der er lige så seje som dem vi har…

Vi glæder os til 2022, som bliver et fantastisk år for Andelsgaarde!

Bedste andelshilsner fra den daglige ledelse og bestyrelsen

Første medlemsarrangement på Spaanbrogården: Vi etablerer et skovlandbrug
Kom og vær med, når de første frugttræer skal i jorden hos Sif og Andreas. Der fintes intet som at plante træer i fællesskab! Medbring vandflaske, skovl (hvis du har) og et par arbejdshandsker, så sørger arrangement-gruppen for lidt varm suppe til pauserne.
Det foregår LØRDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 10-14.
Adresse: Baunemosevej 6, 5800 Nyborg.
Tilmelding hos Sofie: info@andelsgaarde.dk

Første frivillige arbejdsdag på Lerbjerggård: Kvik-dag med varm kakao
Også hos Nanna og Christopher er forberedelserne til næste års sæson allerede godt i gang. Det handler bl.a. om at få gravet og fjernet en masse kvikgræs. At fjerne kvik er bare sjovere, når vi er en masse mennesker, og derfor inviterer vi til store kvik-og-kakao-dag:
SØNDAG DEN 6. FEBRUAR KL kl. 10-14 (eller til I ikke orker længere).
Adresse: Melbyvej 129, 3370 Melby.
Gode folk fra arrangement-gruppen sørger for varm kakao, og tag endelig børnene med! Tilmeld jer til Sofie på info@andelsgaarde.dk, og hvis I har en greb (lille eller stor), så tag endelig den med. Husk varmt tøj, en madpakke og en flaske vand.  Vi glæder os til at se jer!

Sif og Andreas siger hej
Vi er et dansk/norsk par. Vi er begge uddannet fra Sogn Jord- og Hagebruksskule, Norges fineste (og eneste) økologiske landbrugsskole. Skolen ligger inde inderst i sognefjordene nede i en dal med vægge af brat fjeld og repræsenterer de udfordringer, de små norske ’vestlandsbønder’ har, når adgangen til landbrugsjord er minimal, men naturen rundtom er stor. Det betyder, at vi er uddannet i alsidigt ’småskala’ landbrug, hvor den jord, som er dyrkbar, er en værdifuld ressource og derfor skal forvaltes så bærekraftigt som muligt. Samtidig er naturen en lige så vigtig og integreret del af gårdsdriften, og skal derfor på lige fod forvaltes på en måde, så fremtidige bønder også kan have et godt livsgrundlag. Dette er vigtige principper, vi tager med i vores arbejde som Andelsgaardes forvaltere.

På gården ved Bovense skal vi dyrke grønsager på 0,3 ha efter regenerative principper. For os er det vigtigt, at vi i produktionen tager hensyn til jorden samt det liv, der befinder sig omkring os og under vores fødder. Det kan betyde, at vores marker de første år ikke nødvendigvis vil stå fuldstændig stringent, da vi først må få lært vores jord at kende. I tillæg til grønsager skal der på gården rejses ca. 4 hektar biodiversitetsskov, sådan at vi kan få skabt noget god natur omkring os. I kanten af denne skov vil der med tiden blive plantet frugttræer, nødder og buske som kan indgå i et skovlandbrug. Det at blive og være skov- og grøntsagsbonde er en livslang proces, og vi glæder os både til de sejre og de fejl, vi vil komme til at begå mod målet om at kunne dyrke bæredygtig mad af høj kvalitet. Vi håber, og ved, at I medlemmer vil støtte os i vejen derhen, og glæder os til at møde jer alle.

I kan også følge os på sociale medier, hvor vi løbende fortæller lidt om dagligdagen i marken.

Vi ses derude!

Sif og Andreas på SoMe:
Facebook: Sif & Andreas, Andelsgaarde | Facebook
Instagram: Sif & Andreas (@sif.andreas.andelsgaarde) • Instagram-billeder og -videoer

Nanna og Christopher på SoMe:
Facebook: Nanna & Christopher, Andelsgaarde | Facebook
Instagram: Nanna & Christopher (@nanna.christopher.andelsgaarde) • Instagram-billeder og -videoer

Foreningen på SoMe
Facebook: Andelsgaarde | Facebook
Instagram: Andelsgaarde (@andelsgaarde.dk) • Instagram-billeder og -videoer