Nyhedsbrev # 51 – TILLYKKE! I har vundet Statens Kunstfonds dristighedspris!!!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

TILLYKKE! I har vundet Statens Kunstfonds dristighedspris!!!

I denne uge fik Andelsgaarde tildelt Statens Kunstfonds Dristighedspris på 50.000 kr. Prismidlerne går ubeskåret til at købe en ny gård eller mere jord. Udvalget giver følgende motivering for tildelingen:

”Andelsgaarde har en vigtig dagsorden med stor betydning for vores livsverden. De vil skabe sammenhæng mellem mennesker og naturgrundlag. Med andelsbevægelsen som inspirationskilde, vil Andelsgaarde genstarte andelsbevægelsen og arbejde sig ud af klima- og biodiversitetskrisen i fællesskab. Det kunne der skrives mange lange afhandlinger om. Andelsgaarde handler. De gør de åbent. Og det gør de dristigt – med mod, indsigt og handlekraft. Derfor tildeles de Statens Kunstfonds Arkitekturudvalgs Dristighedspris”

Se link:
https://www.kunst.dk/2020-1/dristighedspris-til-baeredygtig-andelsbevaegelse

Vi er i bestyrelsen meget taknemlige for prisen og sender den straks videre til jer, dristige medlemmer.

Sammen har vi nemlig fundet en ny andelsmodel, hvor vi alle sammen kan blive gårdejere.

Visionen er at eje flere gårde sammen, og når vi er rigtige dristige tænker vi, at vi kan købe landet tilbage i fællesskab. Nogle gårde skal have fokus på naturgenopretning, andre skal dyrke grøntsager og alle steder skal der være fokus på biodiversitet og plads til mennesker.

Vores nye andelsmodel har vist sig funktionsdygtig, og vi håber at andre kan se, hvad vi har erfaret, nemlig, at vi kan vende udviklingen hurtigt sammen. Vi modtager prisen med et ønske om, at alle der er trætte af, at vi ikke handler nok på klima- og biodiversitetsudfordringerne, træder til og bliver gårdejere sammen med os.

Landbruget er nøglen til at løse de store kriser, for her kan vi gå fra at udlede CO2 til at binde CO2 og ikke mindst redde truede plante- og dyrearter.

I bestyrelsen arbejder vi lige nu med det næste gårdkøb og imens vi finder et par nøgne og nødlidende marker, så nyd at vi er kommet så langt på så kort tid!

PS: For jer som har Netflex, se endelig filmen Kiss the Ground

Og igen Til lykke med Prisen. Den er nemlig jeres og Nanna og Christophers, som er så fantastiske og giver den alt hvad de har!!

Bestyrelsen

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]